O Yachts pētījums "Spine (mugurkaula) koncepcija"

Projekta līguma nr.: 1.2.1.1/16/A/008

Pētījuma nosaukums: Projekts nr. 7. "SPINE (mugurkaula) koncepcija".

Pētījuma sākuma datums: 01.07.2016.

Pētījuma beigu datums: 30.06.2017.

Pētījuma izmaksas: 47 701,35 Eur.

Pētījuma ERAF atbalsts: 32 305,65 Eur.

Īstenotās aktivitātes:

Aktivitātes nosaukums Aktivitātes īstenošanas periods Aktivitātes ietvaros veikto darbību apraksts Aktivitātes rezultāts
Aktivitāte 1: CFD/ korpusa forma (hull form) 01.06.2016 – 31.12.2016 Katamarāna korpusa SPINE 3D modelēšana, apkopošana. Viedo struktūras materiālu apkopošana un izvēle. Šķidruma dinamikas analīze.
Aktivitāte 2: FEA/ carbon struktūra 01.01.2017. – 31.03.2017.

FEA mastu slodzes testi, kompjūtersimulācija un dokumentācija.

Kompozītmateriālu mehānisko īpašību noteikšana, testi, slodzes aprēķini.

Ir iegūti masu slodzes dati, noteikti kompozītmateriāla raksturlielumi.
Aktivitāte 3: Prototipa izveide 01.04.2017. – 30.06.2017. Pabeigts 3D modelis, noslodzes un izturības aprēķini. Prototipa izveide. Izveidots prototips.

Pētījuma rezultāts:

  • Sasniegtais rezultāts:

Radīts garenvirziena SPINE koncepta prototips. Mērķis bija izmainīt kuģa konstrukciju iegūstot lielākas telpas (salona grīdai) un masta novietojumu. SPINE ļauj uzbūvēt katamarānu platāku un garāku. Izturīgāku, ātrāku un vieglāku. Tas tiek panākts šķeļot viļņus un vēju. Par SPINE konceptu tiks iesniegts patents.

  • Galvenie secinājumi:

Katamarāns ir ievērojami vieglāks. Standarta svars ir 25t, bet O Yachts katamarāna svars ir 13t. SPINE risinājums ļauj katamarānam būt ātrākam un stabilākam. Dzīvojamā platība tiek ievērojami palielināta. SPINE koncepts sniedz katamarānam drošumu, veiktspējas elastību, ātrumu un vieglumu. Karbona struktūra dod vieglu gaitu.

SPINE koncepts rada lielāku stabilitāti okeāna klases katamarānam. Kā arī SPINE korpusā tiek ieslēptas ūdens tvertnes, vadi un citas komunikācijas un instalācijas. SPINE balsta arī masta pēdu, tāpēc izvēlēts īpaši izturīgs un viegls materiāls – karbons 23 kārtas. Katamarāns ļauj sasniegt lielāku ātrumu, jo tiek šķelti viļņi. SPINE sastāv no izturīga materiāla. Korpuss izkonstruēts aerodinamiskāks par pasaules konkurentiem. SPINE ieslēpj sevī visus vadus un komunikācijas, kā rezultātā tie nav redzami jahtas lietotājam.

  • Zināšanu apraksts:

Guvām apliecinājumu, ka SPINE koncepts ir dzīvotspējīgs un pārliecinājāmies, ka ir iespējams efektivizēt darba procesu. Ar šīm zināšanām ieguvām konkurētspēju. Guvām zināšanas par 19m jahtas infūzijas procesu, kas ļauj ietaupīt laiku, resursus un uzlabo kvalitāti. Guvām zināšanas par materiālu stiepēm, spiedēm un izturībām, efektīvu darba organizāciju. SPINE koncepts liek katamarānam šķelt jūras viļņus un vējus, uzlabojot aerodinamiku, ļaujot mīkstināt katamarāna gaitu, palielināt telpu un ātrumu. Šī ir būtiska priekšrocība katamarānu tirgū. Iegūtas zinības materialzinātnēs par kompozītmateriāliem.

  • Ietekme uz īstenotāju:

Konkurētspējas palielināšana inovatīva konstruktīvā risinājuma un efektīvākas ražošanas procesu dēļ.

Lai sasniegtu rezultātu, nav bijuši nepieciešami tik daudz finanšu līdzekļu.

  • Ietekme nozarē:

Inovatīvs risinājums, jaunas tehnoloģijas. Darba vietu pieaugums, nomaksāti nodokļi, reģiona atbalsts. Inovatīva ražošana un nozares kopējā attīstība.

Pētījuma rezultāta komercializācijas prognoze:

  • Pētījuma rezultāta prognozējamais komercializācijas laiks:

Iepriekš viens katamarāns tika saražots 2 gados. Ieviešot SINE konceptu, ražošana efektivizēsies un ražošanas potenciāls būs divi katamarāni 1,5 gadā.

  • Rezultāta mērķa tirgus:

Eksports uz Eiropu un Amerika.

  • Prognozētais apgrozījums no rezultāta komercializācijas:

2 katamarāni 3mil. 1,5 gadā.

Subscribe to Newsletter