O Yachts pētījums "Spine (mugurkaula) koncepcija"

Pētījums Nr.7 “SPINE (mugurkaula) koncepcija”.

Pētījums tiek īstenots Viedo inženiersistēmu, transporta un enerģētikas Kompetences centra (VITECK) projekta ietvaros.

Projekta numurs – Līgums Nr.1.2.1.1/16/A/008

Projekts tiek īstenots no 2016. gada 1. jūlija līdz 2017. gada 30. jūnijam.

Kopējais ERAF atbalsta apjoms pētījumam – 48 830 EUR.

Veiktie darbi periodā 01.07.16 – 31.12.16.

-                   Ir uzsākts un turpinās darbs pie CFD korpusa testēšanas, lai iegūtu rezultātus un pamatojumu kā SPINE (mugurkaulu) ietekmē ūdens plūsma. Kā mainīsies katamarāna uzvedība vētras apstākļos ar garenvirziena siju. Kā šāda garenvirziena sijas izveide ietekmēs katamarāna izveidi.

 

O Yachts sāk savu pētījumu „Spine (mugurkaula) koncepcija” projekta ietvaros 2016/2017.

ERAFNEW

Subscribe to Newsletter